Brick Oven Restaurant

,   |  1410 E Saint George Blvd  |  (435) 628-5800